ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ CNS I CREU ROJA SABADELL

La Fundació CNS a través del seu president Claudi Martí i la Creu Roja Sabadell amb la seva presidenta Montserrat Font, signen un acord de col·laboració per a la realització d’accions i projectes comuns en la difusió de campanyes d’emergència, sensibilització i foment dels drets de la infància i l’adolescència així com programes i accions locals relacionades amb l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats per les Nacions Unides.