PLENARI DEL CONSELL D’HONOR

El dimecres dia 4 de desembre es va celebrar el plenari del Consell d’Honor, amb una important assistència de socis consellers. La sessió va ser inaugurada per la presidenta per Josefina Pèlachs. Es va exposar la informació econòmica del Club corresponent a l’exercici 2018-19, on es manté un resultat positiu, igual que l’any anterior, tot i les importants inversions realitzades. També es va informar de les activitats més destacades que ha organitzat el Consell d’Honor durant el darrer exercici, del setembre 2018 fins l’agost 2019, on s’han recuperat les excursions que s’havien realitzat en anys anteriors. L’acte va comptar amb molta participació per part de tots els assistents, que van poder preguntar sobre diferents punts d’actualitat del Club i exposar-ne el seu punt de vista.