MILLOREM LES NAUS DEL CLUB: UN MODEL D’ESPORT SOSTENIBLE i SALUDABLE

L’any 1997 el Club van comprar les Naus Bessones, una compra encaminada a resoldre els problemes d’espais de les seccions de sec.  Un cop condicionades com a poliesportius, allà s’hi van instal·lar les seccions de bàsquet, voleibol i futbol sala per poder tenir el seu espai d’entrenament i partits oficials, als més de 1000 esportistes federats del Club.

És aquest mes de juliol, quan el Club portarà a terme una gran millora de l’espai, amb la col.laboració de les empreses Naturgy, Sud Renovables i GECM, dins del marc de la responsabilitat social corporativa del Club pel que fa aspectes tant importants com:

  • Millora de la salut: Eliminem el fibrociment “uralita” de la coberta
  • Entorn social: La instal·lació de la nova coberta “sandwich”, amb tractament d’absorció acústica, reduirà el soroll per una millora de la convivència veïnal.
  • Medi Ambient: La instal·lació de 654 plaques fotovoltaiques d’autoconsum, permetrà una eficiència energètica, que cobrirà més del 20% de les necessitats elèctriques del Club.

Amb una inversió de més de 600.000€, aquestes accions van encaminades a complir el protocol de Kyoto 2020, amb una reducció de les emissions dels gasos d’efecte hivernacle un 20%, així com un estalvi en consum d’energia i una promoció d’energies renovables també d’un 20%.

Activitats de les seccions

La durada prevista de les obres des del setembre fins el novembre, farà que l’activitat habitual de les seccions (bàsquet, volei, fulbito i futbol sala) es realitzi en altres instal·lacions del Club, i espais cedits per l’Ajuntament.

Cada secció informarà als seus esportistes de les ubicacions i espais que s’utilitzaran tant pels entrenaments com per les competicions.

Accions de Club i ciutat per a un futur més sostenible.

Link amb el vídeo de les obres: