L’ESCOLA SANTA CLARA INCORPORA L’ORIENTACIÓ VOCACIONAL PELS DE 4t D’ESO

L’escola Santa Clara un pas més enllà. Des del curs passat els alumnes de 4rt d’ESO compten amb un Informe d’Orientació Vocacional. En l’últim curs de l’ESO, l’orientació vocacional és necessària per a poder ajudar els joves a escollir uns determinats estudis que els orienti professionalment. Cada vegada es fa més evident la necessitat d’orientar als joves a prendre decisions vocacionals i professionals el màxim de realistes possibles i d’acord amb les seves aptituds i preferències espontànies. És per això que se’ls ha de dotar de les eines necessàries a fi de que siguin capaços de conèixer les seves competències, els seus interessos i les seves capacitats, de manera que, juntament amb les persones que els envolten (família, tutors i professors acadèmics i entrenadors), els ajudin a prendre la decisió més ajustada al seu potencial.
En un procés com aquest, no es pretén que s’encerti al 100% en l’elecció d’uns determinats estudis, però sí que aquesta tria es faci tenint en consideració el màxim d’informació, particularment d’aquelles dades que poden reduir el risc d’equivocar-se. Així, l’objectiu no seria tant l’encert en un determinat estudi – el qual depèn sempre de factors circumstancials – sinó el poder donar pautes o guies d’orientació d’uns determinats estudis englobats sota un marc més general (Ciències, Ciències de la Salut, Ciències Socials, Ciències Socials aplicades, Tecnologia o Arts i Humanitats).

Més informació