L’AUDITORIA INDEPENDENT DEL CLUB REVELA UNES PÈRDUES PATRIMONIALS DE 4 MILIONS D’EUROS

El Club Natació Sabadell (CNS) va presentar ahir en Assemblea informativa a tots els socis de l’entitat l’auditoria econòmica que revela unes pèrdues patrimonials acumulades en els últims cinc anys de quasi quatre milions d’euros (3,95 milions d’euros), amb data 31 de gener de 2017. L’informe, realitzat per una auditora independent, revela unes pèrdues de 660.948 euros pel que fa a l’activitat ordinària i una tresoreria negativa de 96.000 euros.

L’auditoria ha estat realitzada per l’empresa Gabinet Tècnic d’Auditoria i Consultoria SA, la mateixa que ha auditat el Club des de 2010. L’informe analitza tant els comptes del Club com de la seva Fundació i permet tenir una fotografia precisa de l’herència econòmica de l’entitat que fins ara presidia Miquel Torres.

L’elecció de l’empresa auditora i el seguiment de tot el procés ha anat a càrrec d’una Comissió d’Auditoria que la Junta va nomenar. Aquesta comissió, que també ha treballat de manera independent, està integrada pel defensor del soci, un representant del comitè d’empresa, un membre de la Junta Gestora que va regir el CNS durant el període electoral, un membre del Consell d’Honor i dos membres de la Junta actual.

El president del CNS, Claudi Martí, ha remarcat en roda de premsa l’exercici de “transparència” que representa realitzar una auditoria d’aquest tipus, un compromís que va adquirir l’actual Junta tot just prendre possessió. Martí ha remarcat que la situació econòmica del Club “és preocupant i greu, però que reconduirem i reconduirem amb èxit entre tots”. “Aquesta situació no la pot pagar el soci en detriment dels serveis; tampoc els treballadors i tampoc els esportistes”.

Donada aquesta situació, Martí ha anunciat que tot just després de l’estiu la Junta presentarà un Pla Estratègic i de Viabilitat per al període 2017-2020, que tindrà com a principal objectiu treure el Club de la situació de números vermells i garantir-ne la viabilitat futura, especialment pel que fa als compromisos amb els socis i els equips esportius. Martí ha remarcat que “tot i la situació difícil el Club serà capaç de generar suficients recursos i estalvis que permetin situar-lo allà on es mereix. L’objectiu és tancar els futurs exercicis sense dèficit”.

Tot i la situació econòmica negativa, el president de l’entitat s’ha mostrat en contra d’una acció de responsabilitat jurídica contra l’anterior Junta. “Parlem d’una mala gestió i de males praxis principalment”, ha dit. No obstant, la Junta ha decidit elevar als serveis jurídics del Club algunes decisions preses pels anteriors gestors per tal que es realitzi un anàlisi més acurat. “Serà llavors quan decidirem”.

Números ‘negres’

El vicepresident econòmic, Ermengol Llorenç, ha estat l’encarregat de presentar els números i ha atribuït la mala situació econòmica del Club degut a “desviacions dins les seccions esportives, els conflictes laborals i el deute bancari”, ha explicat.

A 31 de gener del 2017, el deute del Club amb les entitats bancàries pujava a 22,8 milions d’euros, una quantitat que venç el 2037, és a dir, dintre de 20 anys. “És una quantitat que hauran de pagar les properes generacions, una pesada motxilla que haurà d’arrastrar el Club en els propers anys”. El Club ha amortitzat en els darrers cinc anys préstecs per import de 3 milions d’euros, quan la quantitat prevista era de 7 milions.

Els estats financers consolidats del Club i de la Fundació presenten un fons de maniobra negatiu de 3,4 milions, la qual cosa posa en risc projectes futurs. El fons de maniobra, calculat per la diferencia entre l’actiu corrent i el passiu corrent, mesura la capacitat financera de l’entitat per fer front als seus compromisos a curt termini d’un any. Segons l’auditor, un fons de maniobra negatiu “pot implicar que una entitat pugui presentar dificultats per atendre pagaments derivats de les seves obligacions a curt termini en cas de no generar recursos addicionals suficients o no obtenir fonts de finançament a llarg termini”.

L’auditoria revela algunes pràctiques anòmales que han provocat la situació de pèrdues econòmiques, com ara desviacions pressupostàries en obres de les instal·lacions. A tall d’exemple, la nova entrada de Can Llong tenia un pressupost aprovat de 520.000 euros, quan el cost real ha sigut de 867.000 euros, la qual cosa representa una desviació de 347.000 euros, és a dir, del 66 per cent.

Llorenç ha explicat que el recent acord amb la constructora San José ha suposat “una bombona d’oxigen per als comptes”. El Club i l’empresa mantenien des de 2011 un litigi pel que fa a les obres de construcció de Can Llong, que s’ha saldat amb un acord extrajudicial que suposarà pel Club uns ingressos extres de 750.000 euros.

Tot i la situació, Llorenç ha garantit que el Club complirà amb tots els seus compromisos i seguirà fent esforços tant en l’àmbit esportiu com el social. “El soci no té culpa d’una mala gestió basada en la política d’aparador dels darrers anys”, ha dit el vicepresident. El Club per exemple ha decidit fer front la propera temporada al cost que representa la inscripció de l’equip de waterpolo masculí a la Copa d’Europa, que pot ascendir a 200.000 euros.

La situació de pèrdua econòmica s’explica també pels increments salarials desmesurats en les darreres temporades. Així, entre la temporada 2015/16 i la 2016/17 els sous dels equips professionals varen créixer un 18%, quantitat que va arribar al 23% en el cas de la secció de waterpolo.

L’auditoria també revela irregularitats pel que fa a la Fundació del Club, la principal de les quals és la no adaptació dels estatuts a les exigències normatives. Aquesta situació, segons l’auditor, “és un incompliment de les obligacions pròpies dels patrons, que poden impedir l’accés a l’obtenció d’ajuts i subvencions de la Generalitat de Catalunya”.

Caiguda de socis

L’auditoria revela una davallada de socis ens els darrers, que han passat dels 32.664 la temporada 2010/11 als 26.276 de l’actual exercici.

Martí ha explicat que el Club “ve d’una època de malbaratament econòmic, amb una davallada esportiva dels equips de base, una opacitat en els comptes de cara als associats i una deixadesa pel que fa a les instal·lacions”.

Davant aquesta situació, el president s’ha compromès a “fer més amb menys, un nou impuls esportiu amb el Pla Pedrera, major informació i transparència de cara als socis i un pla de modernització de les instal·lacions i serveis del Club”. “Hem de recuperar la nostra identitat, potenciar la base i assegurar el nostre futur”, ha reblat Martí.

Procés participatiu

L’assemblea participativa d’avui és la culminació del procés de transparència obert per la nova Junta. El Club va instal·lar unes urnes físiques i adreces electròniques per permetre al soci expressar les seves preguntes i preocupacions. El resultat han estat 48 preguntes en el cas de Can Llong i de 88 en el cas del centre de Montcada, la majoria de les quals tenen a veure amb l’estat de les instal·lacions.

“Calia un exercici de democràcia i transparència entre els socis. La seva veu ha de ser la nostra com a Junta”, ha explicat Claudi Martí. “L’opinió del soci ha de comptar, no com fins ara on les seves preocupacions, queixes i anhels quedaven en l’oblit. Tothom qui vulgui podrà preguntar i opinar sobre la marxa del Club”, ha conclòs.