Bases del Concurs
Amb l’objectiu de tenir el logo representatiu del Centenari, el Club Natació Sabadell convoca concurs obert per obtenir propostes de disseny del mateix.
Les bases del concurs són les següents :

Especificacions del disseny
El logotip ha de complir com a premisses:

– Presència de l’escut del Club creat per l’artista i pintor sabadellenc Antoni Vila Arrufat (1894-1989) en la seva versió actual (cap de nedador).
– Presència dels colors blanc i blau del Club Natació Sabadell. (A posteriori el guanyador, s’imprimirà tan de manera monocroma, com amb els colors originals).
– Esment directa o indirecta del Centenari.

Participants
El concurs estarà obert per a tothom (socis i no socis).
Cada concursant, podrà presentar una proposta. Les propostes es podran presentar individualment o en equip (els equips podran estar formats per una màxim de tres).

Requisits de les propostes:

– Les propostes han de ser presentades en format digital i vectorial.
– L’única persona autoritzada per la recepció de les propostes és la secretària de gabinet de Presidència Queta Daviu, única persona que coneixerà autors i número de proposta. El jurat coneixerà les propostes i el seu número, però no els autors.
– Les propostes s’han de presentar al Club en CD, DVD, Pendrive USB i ha d’estar realitzat en format vectorial (illustrator, freehand, affinity designer etc.)
– Cada proposta rebuda serà processada de forma ordinal de l’un, fins al número total final de propostes rebudes.
– L’autor o l’autora de la proposta guanyadora es compromet, si s’escau, a fer-ne les adaptacions tècniques suggerides pel jurat per a millorar/ajustar la seva reproducció i a confeccionar els originals necessaris per a la impressió correcta.

Presentació de les propostes
El termini de presentació de les propostes de les propostes de logo centenari serà el 30 de juny de 2015.
Responsabilitats i drets d’autoria

– Les persones participants en aquest concurs cediran els drets dels dissenys presentats per a la seva reproducció, difusió i comunicació pública en exclusivitat i de manera gratuïta al Club Natació Sabadell.

Selecció de la proposta guanyadora
El jurat qualificador estarà format per:

– President i Junta Directiva del Club Natació Sabadell.
– Junta del Consell d’Honor.
– Un membre del professorat de l’escola ESDI, assignat per la mateixa escola.
– Es podrà convidar també a algun representant d’entitats sabadellenques.
– Dissenyadors de la ciutat de Sabadell.

En la Junta directiva de juliol es decidirà el logo guanyador i es farà públic a partir de l’endemà.
El logo guanyador serà el que obtingui una major puntuació.

Premis
S’atorgaran els següents premis:

Primer premi: 1.500 € i un any de quota gratuïta de soci a tots els membres de l’equip.
Segon premi : 1.000 € i una any gratuït de socis per tot l’equip.
Tercer premi : 500 € un any de soci gratuït per tot l’equip.

Els premis es lliuraran a las persones guanyadores en un acte públic obert convocat per la Junta del Club Natació Sabadell. El dia i hora, seran anunciats amb la deguda antelació.

Acceptació de les bases
La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de les presents bases i la resolució que adopti el jurat, així com també dels canvis que com a conseqüència de factors aliens al Club Natació Sabadell pogueren ocórrer més endavant.

 

Sabadell, abril de 2015.