Fundació CNS

El Club Natació Sabadell constitueix al gener de 2007 la Fundació Club Natació Sabadell, una entitat privada sense ànim de lucre amb una clara vocació altruista per al foment de l’esport, la salut i la cultura.

La fundació, entitat sorgida del Club Natació Sabadell té la clara voluntat de fer arribar l’esperit esportiu als diferents col·lectius de la nostra societat. L’exercici físic i l’esport, adequats a cada persona i circumstància, es consideren essencials per mantenir una bona salut, d’aquí els principals pilars fundacionals: l’esport i la salut.