FRONTÓ

Una gran massa social

Sabadell compta amb una llarga tradició en l’esport de llençar la pilota contra la paret, ja sigui amb la mà, com feien antigament, o amb una raqueta com se sol fer avui dia. Es passa, doncs, de la pilota a mà al frontó, que segueix les mateixes regles però no es fa tan dur com haver de jugar amb les mans.

Al Club, aquest esport es va constituir com a secció el 1929, i de seguida ja va congregar molts simpatitzants. Fins i tot es va voler introduir la pilota basca al Club, però aquesta modalitat esportiva no va tenir gaires adeptes i no va prosperar la seva implantació. Però a mesura que anava evolucionant i es començava a fer servir la raqueta, la secció encara va adoptar més esportistes interessats.

La secció té un grup important de practicants que participa regularment a les habituals competicions de caire social que organitza el Club.