Número de soci
  Nom i Cognom
  Correu electrònic
  Prova on estava apuntat
  Publicar la activitat i enviar el enllaç.Per exemple:
  https://connect.garmin.com/modern/activity/567156507
  https://www.strava.com/activities/418939552

  Url de la activitat


  INFORMACIÒ BÁSICA EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES 

   D’acord amb la normativa actual que regula el tractament de dades (Reglament Europeu de Protecció de Dades (UE 2016/679) i Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales), CLUB NATACIÓ SABADELL desitja informar-vos d’una manera clara i senzilla del tractament que farà amb les seves dades.

  Finalitat: Formalitzar la inscripció en la activitat sol·licitada mitjançant les dades incloses en aquest formulari d’inscripció a la cursa  Cursa CNS Open BIKE by Redbar organitzada per la FUNDACIÓ CLUB NATACIÓ SABADELL.  Mantenir una comunicació electrònica present i futura en relació a la activitat sol·licitada.

  Tractament de la imatge: Es possible que s’utilitzi la gravació, fotografia i tractament de la seva imatge, obtinguda de la participació en la Cursa CNS Open Bike by Redbar, per el seu ús i publicació en mitjans de difusió (web o perfil del Club en xarxes socials), amb la finalitat de promocionar les activitats esportives i de lleure del Club Natació Sabadell i la seva Fundació.

  Destinataris: No es preveuen cessions fora dels supòsits  legalment establerts.

  Drets: Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, a la portabilitat o l'oblit, dirigint-se per escrit al Delegat de Protecció de Dades: Sabadell (08206), carrer Adriana nº14, o per correu electrònic a l'adreça:  rgpd@nataciosabadell.com

  Pot consultar la informació ampliada  en matèria de Protecció de dades en el web: https://www.nataciosabadell.com/avis-legal/http://www.cursacns.cat/avislegal.