ESCACS

Els escacs és una secció eminentment social que és present al Club des dels anys 40.

Es té constància de què el primer Campionat Social es va disputar el dia 9 de novembre de 1947. Però ha estat a aquests darrers anys en què els Campionats que s’han establert de manera regular durant l’any.