Per fer la inscripció online, és obligatori adjuntar:

  -El comprovant bancari de la transferència al número de compte 0081-5154-21-0001988006 identificant nom,cognoms i tecnificació vòlei 2020

  -Targeta sanitària

  -- Butlleta d’inscripció (incluïnt la fitxa de salut i autorització paterna i la declaració d’autoresponsabilitat) que podeu descarregar fent click AQUÍ

  Nom
  Cognoms
  Data naixement (dd/mm/aaaa)
  DNI
  Num de CATsalut
  Si es jugador del CNS, num de soci
  Posició en la que juga habitualment
  Col-locador/aLLiureOposat/daCentralPuntaNo posició asignada
  Setmanes en les que participarà
  Setmana 1 (del 29 de juny al 2 de juliol)Setmana 2 (del 6 de juliol al 9 de juliol)Setmana 3 (del 13 de juliol al 16 de juliol)Setmana 4 (del 20 de juliol al 23 de juliol)Setmana 5 (del 27 de juliol al 30 de juliol)
  DADES DEL TUTOR/a
  Nom
  Cognoms
  E-mail
  Telèfon contacte
  Telèfon contacte (en cas emergència)
  Si no es jugador del CNSabadell, club on juga, categoria i divisió on juga
  Observacions

  IMPORTANT: S'informa que tots els participants hauran d'estar asegurats mitjançant la seva llicència federativa vigent i/o amb la targeta sanitària (TSI) en vigor.


  Fotocopia o foto targeta sanitaria nen/a (Tamany màxim 3MB):
  Fotocopia o foto del comprovant bancari (Tamany màxim 3MB):
  Butlleta d’inscripció signada (Tamany màxim 3MB):

  INFORMACIÓ BÀSICA  EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES

  D’acord amb la normativa actual que regula el tractament de dades (Reglament Europeu de Protecció de Dades (UE 2016/679) i Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales), CLUB NATACIÓ SABADELL desitja informar-vos d’una manera clara i senzilla del tractament que farà amb les seves dades sol·licitades en aquest formulari d’inscripció online per al TECNIFICACIÓ DE VÒLEI JULIOL 2020

  Responsable: CLUB NATACIÓ SABADELL, Carrer Montcada, 2 · 08203 · Sabadell  telèfon · 93 748 44 00

  Legitimació: Tractament de les seves dades personals (o les del seu fill/a del qual té la pàtria potestat) per part del Club Natació Sabadell amb l’única finalitat de formalitzar la inscripció en l’activitat i contactar amb vostè, mitjançant via telefònica, correu electrònic o SMS en relació a l’activitat sol·licitada. Club Natació Sabadell li garanteix confidencialitat en el tractament de les seves dades personals tal com obliga l’esmentada normativa que regula el tractament de dades.

  Drets: Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament, a la portabilitat o a l’oblit, dirigint-se per escrit a: CLUB NATACIÓ SABADELL – Delegat de protecció de dades, o per correu electrònic a l'adreça: rgpd@nataciosabadell.cat

  Pot consultar la informació ampliada  en matèria de Protecció de dades en el web: http://www.nataciosabadell.cat/avislegal/

  Si té documents adjunts, pot trigar uns segons a enviar-se, esperi si us plau sense tocar la pàgina