Comunicat oficial

La Junta Directiva, del Club Natació Sabadell, reunida en sessió ordinària, el 18 de febrer de 2019, sent coneixedors de la decisió de l’empresa Aromas & Raíces, empresa que en l’actualitat gestiona i explota la concessió del servei de restauració de Club Natació Sabadell, d’iniciar un procediment d’extinció de contractes de treball de caràcter col·lectiu que afectarà a un total de 10 treballadors d’ambdós centres de treball, manifesta que:

  • Demanem, en primer lloc, que aquesta decisió no afecti sota cap concepte, el servei i atenció als i les sòcies del Club Natació Sabadell, usuaris del servei de restauració.
  • Fem constar que l’empresa Aromas y Raíces ha comunicat la intenció de seguir prestant el servei de restauració sota condicions de viabilitat econòmica que li permetin seguir explotant el servei amb les màximes condicions i garanties.
  • La Junta Directiva del Club Natació Sabadell desitja que aquest procés es faci de forma pactada i amb la mínima afectació possible als treballadors d’Aromas & Raices
  • I finalment es demana a totes les parts implicades el màxim respecte i comprensió durant tot aquest procés