Campionat de Catalunya Màster d’Hivern de natació

Aquest cap de setmana s’ha disputat la primera edició del Campionat de Catalunya Màster d’Hivern. La participació ha estat molt elevada amb 613 nedadors (405 homes i 208 dones) i els nostres nedadors han estat els més nombrosos amb 54, juntament amb el CN Terrassa. En total hem estat representat per 31 homes i 23 dones.
Els nostres nedadors han realitzat un gran campionat amb un total de 102 medalles (51 ors, 28 argents, 23 bronzes) i 1 rècord d’Europa al 4×200 Lliures masculins (+320) format per Antoni Penas, Joan Capell, Joan Casarramona i Josep Jou, 10 d’espanya, 21 de catalunya i 15 del campionat. A més aquest campionat es donava un trofeu als tres primers clubs segons el medaller i els nostres nedadors i nedadores han aconseguit el segon lloc.

Resultats més destacats:

-800 Lliures: 1a Núria Ciuró (+25) 9:54.78-Rècord del Campionat – 1a Mireia Gómez (+35) 9:58.67 – 2n Àlex Solsona (+45) 10:05.51 – 2a M. Helena del Pozo (+45) 13:11.57 – 3r Ernest Aguilar (+40) 11:15.66 – 3r Rafael Bernad (+50) 11:55.91
-100 Estils: 1a Loli Balbuena (+65) 1:19.77-Rècord d’Espanya – 2n Rubén López (+45) 1:08.58 – 2n Josep Jou (+70) 1:44.89 – 3a Laura Rodríguez (+20) 1:19.91 – 3r Antoni Penas (+80) 3:39.41
-200 Papallona: 1r David Sánchez (+40) 2:28.69 – 1r Xavier Torrents (+55) 2:42.61-Rècord de Catalunya
-50 Lliures: 1r Joan Casarramona (+80) 44.06 – 2a Dolors Molas (+65) 44.99 – 3a Montserrat Figuerola (+60) 47.26 – 3r Raul Maurici (+35) 27.48 – 3r Joan Ferran (+55) 30.25
-200 Esquena: 1a Ana Sarabia (+80) – 5:50.47 – 1r Josep Jou (+70) 4:02.22 – 2a Mercè Perales (+60) 5:32.39 – 2a Dolors Molas (+65) 4:11.08 – 2n Joan J. Martín (+20) 2:31.83 – 2n Antoni Penas (+80) 7:56.09 – 3a Montserrat Albareda (+65) 5:40.51
-100 Braça: 1a Núria Garcia (+35) 1:23.75
-4×100 Estils masculins: (+160) 1rs E. Aguilar, J. Prada, D. Sánchez, R. Expósito – 4:43.30 i 3rs M. Slavner, M. Masoliver, J.M. Masip, M. Teixidó – 6:00.46
-4×100 Estils femenins: (+240) 1es A. Sarabia, J. Farrés, J. Martínez, M. Albareda – 10:00.69
i (+160) 3es A. Port, L. Balbuena, N. Ciuró, M. Gómez – 5:18.30
-4×100 Estils mixtes: (+280) 1rs D. Molas, J. Gabarró, J. Jou, P. Murillo – 7:49.63-Rècord de Catalunya i (+160) 3rs M. Buxeda, R. Vázquez, C. Santiago, R. Bernad – 7:04.77
-200 Estils: 1a Núria Garcia (+35) 2:44.07 – 1r Joan J. Martín (+20) 2:41.27 – 1r Enric Trens (+55) 2:52.76-Rècord del Campionat – 1r Josep Jou (+70) – 3:56.71 – 3a Laura Payà (+40) 3:26.94 – 2n Roberto Expósito (+35) 2:32.40 – 3a Laura Rodríguez (+20) 2:57.32
-50 Papallona: 1a Loli Balbuena (+60) 33.65-Rècord d’Espanya – 1a Joana Martínez (+50) 49.31 – 1r Xavier Torrents (+55) 31.59 – 2n Ruben López (+45) 30.16
-100 Esquena: 1a Ana Sarabia (+80) 2:48.78 – 1r Josep Gabarró (+70) 1:54.43 – 2a Montserrat Albareda (+65) 2:39.71 – 3a Cristina Santiago (+35) 1:24.43
-200 Lliures: 1a Núria Ciuró (+25) 2:20.87 – 1a Dolors Molas (+65) 3:33.56 – 1r Ruben López (+45) 2:11.01 – 2n Enric Trens (+55) 2:24.08 – 3a Adriana Port (+50) 2:40.64
-4×50 Lliures masculins: (+320) 1rs J. Capell, J. Casarramona, A. Penas, J. Gabarró – 4:00.82 i (+200) 3rs À. Solsona, R. López, X. Torrents, J. Ferran 1:54.78
-4×50 Lliures femenins: (+120) 1es N. Ciuró, N. Garcia, C. Santiago, M. Gómez 2:05.26-Rècord del Campionat – (+240) 1es L. Balbuena, A Port, D. Molas, M. Buxeda 2:35.40 – (+280) A. Sarabia, M. Albareda, M. Perales, J. Farrés 4:30.02
-4×50 Lliures mixtes: (+280) 2ns J. Jou, J. Gabarró, D. Molas, P. Murillo 2:57.19
-4×200 Lliures: (+280) 1es D. Molas, P. Murillo, M. Albareda, J. Farrés 17:50.66 i (+320) 1rs A. Penas, J. Capell, J. Casarramona, J. Jou 20:26.20 – Rècord d’Europa
-400 Lliures: 1a Núria Ciuró (+25) 4:53.92 – 1a Mireia Gómez (+35) 4:49.06 – 2n Josep Jou (+70) 6:57.49 – 3r Albert Martínez (+20) 7:04.02 – 3r Àlex Solsona (+45) 4:51.39
-200 Braça: 1a Loli Balbuena (+60) 3:21.81-Rècord d’Espanya – 1r Josep Gabarró (+70) 4:07.97 – 3r Laura Payà (+40) 3:51.98
-100 Papallona: 1r Xavier Torrents (+55) 1:10.63 – 2n David Sánchez (+40) 1:05.74 – 3a Núria Ciuró (+25) 1:16.83
-50 Esquena: 1a Ana Sarabia (+80) 1:19.86 – 1r José Gabarró (+70) 47.37 – 2a Montserrat Albareda (+70) 1:10.98 – 3a Anna Muro (+40) 41.11 – 3r Albert Martínez (+20) 51.71
-4×100 Lliures masculins: (+120) 1es N. Ciuró, R. Pladevall, N. Garcia, M. Gómez 4:27.84 – (+160) 1rs R. Maurici, R. Expósito, E. Aguilar, D. Sánchez 4:04.86 – (+200) 2ns R. López, J. Ferran. À. Solsona, X. Torrents
-4×100 Lliures femenins: (+240) 1es L. Balbuena, M. Buxeda, A. Port, D. Molas 5:47.64-Rècord de Catalunya
-4×100 Lliures mixtes: (+240) 1rs J. Jou, D. Font, M. Albareda, H. del Pozo 6:30.16 – (+320) 1rs A. Sarabia, J. Farrés, J. Casarramona, J. Capell 9:26.74
-400 Estils: 1a Núria Garcia (+35) 5:45.18 – 1r Enric Trens (+55) 6:05.53 – 2a Adriana Port (+50) – 6:42.66-Rècord del Campionat
-50 Braça: 1a Loli Balbuena (+60) 39.48-Rècord d’Espanya – 1a Laura Rodríguez (+20) 41.77 – 1a Núria Garcia (+35) 37.90 – 2n Dídac Font (+70) 48.97
-100 Lliures: 1a Dolors Molas (+65) 1:39.93 – 1r Ruben López (+45) 58.36 – 2n Joan Ferran (+55) 1:07.61 – 2a Cristina Santiago (+35) 1:13.60 – 2n Joan Casarramona (+80) 1:43.94 – 3r F. Vilarrubí (+55) 1:23.07
-4×50 Estils mixtes: (+240) 1rs A. Port, J. Gabarró, L. Balbuena, E. Trens 2:37.50-Rècord de Catalunya – (+280) 2ns D. Molas, D. Font, J. Jou, P. Murillo 3:24.90 – (+280) 3rs A. Sarabia, J. Farrés, J. Ferran, J. Capell 4:27.19

Classificació per Clubs (medaller)
1r CN Aquamasters (65 ors, 27 argents, 16 bronzes), 2n CN Sabadell (51 ors, 28 argents, 23 bronzes) i 3r CN Terrassa (43 ors, 30 argents, 32 bronzes)

La propera cita important serà el Campionat d’Espanya d’Hivern Màster del 7 al 10 de febrer a Pontevedra.