De moment i mentre duri la situació creada per la COVID 19 aquest abonament infantil no s’ofereix.  Si algun pare/mare vol apuntar al seu fill a les AADD ho haurà de fer al abonament d’adults (SEMPRE AMB AUTORITZACIÓ DEL PARE/MARE O TUTOR LEGAL).