El Club Natació Sabadell organitza un torneig de voleibol mixt 4x4.

  Quan: Dilluns 6 de juny de 2022, de les 9:30h a les 20:30h.

  On: Club Natació Sabadell. Centre Gran Via (Pavellons), c/dels Montcada, 4, Sabadell.

  Contacte: infovolei@nataciosabadell.cat

  Informació general:

  Hi ha 3 categories:

  "PEKES": Per jugadors i jugadores de categoria aleví i inferior. Preu: 9€ x jugador/a

  "HO INTENTEM": Categoria amateur. Per jugadors i jugadores de categoría infantil cap amunt. Preu: 12€ x jugador/a

  "HO PETEM": Categoria PRO. Per jugadors i jugadores de categoria cadet cap amunt. Preu: 12€ x jugador/a

  Mínim de 4 partits assegurats

  Inscripció:

  Per fer la inscripció es obligatori:

  -A
  djuntar la transferència al compte ES1200815154210001988006, indicant el nom de l'equip al camp d'observacions

  -Autorització per cada menor d'edat, que podeu descarregar fent click AQUÍ

  Correu electrònic
  Nom de l'equip
  Categoria

  DADES JUGADOR 1

  Nom
  Cognoms
  Data naixement (dd/mm/aaaa)
  Telefon contacte
  Jugador Federat
  Club al que pertany
  Sexe
  NIF
  Correu electrònic
  Autorització menor (Tamany màxim 3MB):

  DADES JUGADOR 2

  Nom
  Cognoms
  Data naixement (dd/mm/aaaa)
  Telefon contacte
  Jugador Federat
  Club al que pertany
  Sexe
  NIF
  Correu electrònic
  Autorització menor (Tamany màxim 3MB):

  DADES JUGADOR 3

  Nom
  Cognoms
  Data naixement (dd/mm/aaaa)
  Telefon contacte
  Jugador Federat
  Club al que pertany
  Sexe
  NIF
  Correu electrònic
  Autorització menor (Tamany màxim 3MB):

  DADES JUGADOR 4

  Nom
  Cognoms
  Data naixement (dd/mm/aaaa)
  Telefon contacte
  Jugador Federat
  Club al que pertany
  Sexe
  NIF
  Correu electrònic
  Autorització menor (Tamany màxim 3MB):

  DADES JUGADOR 5

  Nom
  Cognoms
  Data naixement (dd/mm/aaaa)
  Telefon contacte
  Jugador Federat
  Club al que pertany
  Sexe
  NIF
  Correu electrònic
  Autorització menor (Tamany màxim 3MB):

  DADES JUGADOR 6

  Nom
  Cognoms
  Data naixement (dd/mm/aaaa)
  Telefon contacte
  Jugador Federat
  Club al que pertany
  Sexe
  NIF
  Correu electrònic
  Autorització menor (Tamany màxim 3MB):

  Fotocopia o foto del comprovant bancari (Tamany màxim 3MB):

  INFORMACIÓ BÀSICA  EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES

  D’acord amb la normativa actual que regula el tractament de dades (Reglament Europeu de Protecció de Dades (UE 2016/679) i Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales), CLUB NATACIÓ SABADELL desitja informar-vos d’una manera clara i senzilla del tractament que farà amb les seves dades sol·licitades en aquest formulari d’inscripció online per al III Torneig de Pasqua

  Responsable: CLUB NATACIÓ SABADELL, Carrer Montcada, 2 · 08203 · Sabadell  telèfon · 93 748 44 00

  Legitimació: Tractament de les seves dades personals (o les del seu fill/a del qual té la pàtria potestat) per part del Club Natació Sabadell amb l’única finalitat de formalitzar la inscripció en l’activitat i contactar amb vostè, mitjançant via telefònica, correu electrònic o SMS en relació a l’activitat sol·licitada. Club Natació Sabadell li garanteix confidencialitat en el tractament de les seves dades personals tal com obliga l’esmentada normativa que regula el tractament de dades.

  Drets: Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament, a la portabilitat o a l’oblit, dirigint-se per escrit a: CLUB NATACIÓ SABADELL – Delegat de protecció de dades, o per correu electrònic a l'adreça: rgpd@nataciosabadell.cat

  Pot consultar la informació ampliada  en matèria de Protecció de dades en el web: http://www.nataciosabadell.cat/avislegal/