PRESENTACIÓ DEL NOU ORGANIGRAMA

Dimarts es va fer a la Sala Social del Club la presentació per part de la Junta Directiva del nou organigrama del Club a tots els treballadors de l’Entitat.

El president i cadascun dels vicepresidents van presentar les seves respectives àrees i es va aprofitar per a presentar el nou Director General, Sr. Héctor Cruz Hoyos i el nou Director de RRHH Sr. Ramon Martí Serra.