OCUPACIÓ PISCINES CAN LLONG

(*) NOTA IMPORTANT: Aquesta distribució és vàlida per tots els dies amb una excepció, el dia 15 d'agost que és festiu i, per tant, els espais d'aquest dia seran els mateixos d'un dia festiu.