Fundació CNS

El Club Natació Sabadell constitueix al gener de 2007 la Fundació Club Natació Sabadell, una entitat privada sense ànim de lucre amb una clara vocació altruista per al foment de l’esport, la salut i la cultura.

La fundació, entitat sorgida del Club Natació Sabadell té la clara voluntat de fer arribar l’esperit esportiu als diferents col·lectius de la nostra societat. L’exercici físic i l’esport, adequats a cada persona i circumstància, es consideren essencials per mantenir una bona salut, d’aquí els principals pilars fundacionals: l’esport i la salut.

 


Missió i valors

La missió de la Fundació Club Natació Sabadell adquireix els seus fonaments en la promoció i l’impuls de les activitats relacionades amb l’esport. Activitats que han de permetre establir un compromís ferm amb la pràctica de l’esport i en la cura de la nostra salut.

La Fundació a través de les seves accions ha de transmetre els següents valors: respecte per l’altre, esforç de superació, treball en equip, esperit de sacrifici, companyonia, relació social, contacte amb la natura i cura per la salut.

 

Objectius

Els objectius generals de la Fundació Club Natació Sabadell són:

  • Fomentar l’esport de base creant un marc d’actuació on es contemplin totes les necessitats esportives però també culturals, lúdiques i socials dels i de les esportistes.
  • Afavorir en tots els nivells educatius la formació acadèmica adequada tant als esportistes que formen part de la nostra entitat com d’altres potencials col·lectius susceptibles d’aquest ensenyament. Concessió de beques i ajuts pel desenvolupament educatiu i esportiu.
  • Generar programes dirigits a l’esport discapacitat oferint recursos i donant suport a activitats que aportin motivació i superació a les persones afectades per alguna minusvalidesa.
  • Dotar, mantenir i facilitar les instal·lacions esportives per tal d’organitzar competicions i esdeveniments promocionals de l’esport.
  • Divulgar, informar i difondre coneixements relacionats amb la salut (prevenció de malalties, millora dels comportaments alimentaris, programes terapèutics i de rehabilitació…).
  • Estimular els valors de l’esport, el compromís, l’esforç, el respecte i la tolerància per a la immersió de qualsevol col·lectiu immigrat o en risc d’exclusió social.
 

Àmbits d'actuació

Fem Esport

Sistema ordenat de pràctiques corporals en competició, en exhibició o per afecció i fonamentades en el màxim rendiment no utilitari degudament mesurat, que té com a objectiu aconseguir la victòria, la millora física, el rècord o l’esbargiment. (Enciclopèdia catalana).

Des de la Fundació es pretén fomentar l’activitat física de les persones per a un millor benestar.

Esport adaptat

L’esport adaptat és tota aquella activitat físico-esportiva que és susceptible d’acceptar modificacions per possibilitar la participació de les persones amb discapacitats físiques, mentals i/o sensorials.

L’esportista discapacitat participa i gaudeix de l’esport al mateix temps que contribueix al seu procés de rehabilitació física, psicològica i/o social.

Actualment els esports adaptats compten amb les seves pròpies lligues i competicions on els esportistes amb discapacitats participen i gaudeixen de l’esport i al mateix temps contribueixen al seu procés de rehabilitació física, psicològica i/o social.

Esport-ciutat

Promoció de l’esport dirigit a la ciutat de Sabadell i la seva demarcació.

L’organització de diferents activitats físiques es fan de manera unilateral o bé amb la col·laboració d’altres entitats esportives del municipi. L’objectiu és implicar a la ciutadania en la pràctica de l’esport.

Fem Salut

Foment d’hàbits i costums que contribueixin a una vida saludable i que tinguin com a finalitat la prevenció de malalties o la seva rehabilitació.

Recolzament d’activitats on el benefici està associat a la salut tant en prevenció com en rehabilitació, difusió i divulgació de malalties que afecten a parts importants de la nostra societat. Amb aquest recolzament s’ajuda a normalitzar certes malalties i a tenir un coneixement millor dels seus efectes i dels seus tractaments.

Fem cultura

Foment de les activitats de caràcter cultural i tradicional i participació activa en projectes de Ciutat i Escola.

La fundació col·laborarà amb les entitats de la ciutat i demarcació que fomentin els valors de la nostra cultura creant i donant suport a la Coral Fundació CNS.

Fem entorn

S’estableix un marc per poder dur a terme campanyes i activitats que contribueixin a la millora del nostre entorn. Dins d’aquesta àrea s’ubicarà totes aquelles accions de suport al mediambient, de treball en l’eficiència energètica, de foment del reciclatge, accions formatives a nivell de l’escola Santa Clara i programes i campanyes de sensibilització dirigides a tota la massa social del Club.

Fotos Activitats

Donacions

Si vols col·laborar amb els diferents projectes de la nostra entitat, pots fer una donació per la qual obtindràs un benefici fiscal. Pots posar-te en contacte amb la Fundació a través del correu fundacio@fundaciocns.cat .