ESCOLA

L’Escola Santa Clara va ser fundada l’any 1962, essent de caràcter privat del Club Natació Sabadell, entitat que la va gestar, fins la resolució del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya del dia 10 de febrer de 1993, en què l’escola passava a ésser de caràcter concertat. Durant aquests trenta anys d’existència fins a la concertació, l’escola ha modificat sensiblement les seves coordenades ja que, en un principi, es van impartir classes d’Ingrés i de Batxillerat Elemental fins l’any 1971 en què va canviar el Pla d’Ensenyament, posant-se en pràctica l’Ensenyament General Bàsic (EGB) i en el curs 1982-83 s’incorporà el 5è curs en el Cicle Mitjà, també per canvi de Pla. En l’actualitat l’Escola Santa Clara és un centre privat concertat del Club Natació Sabadell, que imparteix el cicle superior d’educació primària (5è i 6è d’EPRI) i educació secundària obligatòria (1r, 2n, 3r i 4t d’ESO).

La finalitat de l’Escola Santa Clara es basa en la necessitat de preparar joves esportistes destinats a l’alta competició, tot oferint-los la preparació i els mitjans necessaris per tal de millorar el seu nivell esportiu i, igualment, fent-ho compatible amb una formació educativa de qualitat. D’aquesta forma es defineix un marc de convivència favorable a nivell escolar i esportiu, que permet aprofitar millor el temps disponible, pel que fa als trasllats i al descans físic, ja que l’escola i el lloc d’entrenament van coordinats en quant a horaris i activitats.

Ubicada a les mateixes instal.lacions del Club a Can Llong, és l’única de les seves característiques a Catalunya. El primer curs, que es remonta a l’any 1.962, va ser tota una innovació en el panorama esportiu espanyol i en el transcurs dels anys ha tingut, com a alumnes, els nedadors i nedadores, així com els waterpolistes, més prometedors de la història moderna.

L’escola permet als joves que mostren especials aptituds per a l’esport compaginar els horaris d’estudi amb els entrenaments diaris que exigeixen la pràctica de la natació, el waterpolo, el triatló i el bàsquet de competició sense necessitat de desplaçar-se, ja que l’escola està situada a les mateixes instal.lacions del Club on els nois i noies entrenen diàriament.